Eventoversigt

Open Gym - spring

Antal tilmeldte: 0/35 Pris: 75,- Lokation:
Værkmestergade 17
8000 Aarhus C
Dato:
12-02-2023 16:00 - 18:00
Sidste frist for tilmelding:
13-02-2023
Beskrivelse

Har du lyst til at prøve kræfter med springgymnastik og har du en travl hverdag? Så er Open Gym noget for dig! Holdet er for både nybegyndere såvel som erfarne gymnaster. Vi springer så meget som muligt, men vi har fokus på den gode teknik. Der mulighed for at tilmelde sig til én træning af gangen, så hvis du har for travlt kan du altid springe en træning over.

Holdet arbejder med ren spring. En typisk træning vil bestå af en halv times opvarmning efterfulgt af diverse teknik-stationer og afslutning med fuld spring. Teknik-stationerne bliver nogle som enten kan bruges af alle, eller nogen som kan varieres i niveau, sådan så der er plads til alle niveauer. 

For nybegyndere er ambitionen at de i begyndelsen skal have gode oplevelser med springgymnastikken. Over sæsonen er målet at på indlært grundlæggende bevægelsesmønstre. For de mere erfarne bliver open gym et sted hvor man kan komme og arbejde med det spring man var lige ved at nå i løbet af ugen. 

Vi forventer ikke noget niveau fra gymnasterne. Alle er velkommen så længe man har lyst til at springe. 

Da man har mulighed for at tilmelde sig fra gang til gang, så forventer vi ikke at man kommer hver gang, selvom vi dog håber på det. Holdet er også tænkt som et tilbud til dem som har en meget travl hverdag.

Vi laver en god opvarmning, men vi har ikke fokus på styrketræning.

Hele sæsonen 800 kr. eller 75 kr. pr. gang. 

Generalforsamling (+fest)

Antal tilmeldte: 3 Pris: 0,- Lokation:
Studenternes hus, Fredrik Nielsens Vej 4
8000 Aarhus C
Dato:
24-02-2023 18:00 - 23:00
Sidste frist for tilmelding:
20-02-2023
Beskrivelse

 

Sæt kryds i kaldeneren!! Bestyrelsen indkalder til generalforsamling i henhold til foreningens vedtægter 2022. 


§ 4. Generalforsamlingen: afholdelse og indkaldelse

Stk. 1. Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af februar måned. Den indkaldes med mindst tre ugers varsel via foreningens hjemmeside og e-mail til alle medlemmer.

Stk. 2. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2. Godkendelse af dagsorden.

3. Formandens beretning.

4. Indkomne forslag.

5. Aflæggelse af regnskab.

6. Vedtagelse af budget og kontingent.

7. Valg af bestyrelse.

8. Valg af suppleanter.

9. Valg af to kritiske revisorer.

10. Eventuelt.

Stk. 3. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og offentliggøres af bestyrelsen senest syv dage før generalforsamlingens afholdelse på hjemmesiden.

Stk. 4. Det er muligt at afholde generalforsamlingen virtuelt, såfremt der er en samfunds kritisk situation, der ikke gør det muligt at møde op fysisk.


 

Bestyrelsen vil sørge for aftensmad i form af sandwich og en øl/sodavand.

Mere info om den efterfølgende fest kommer senere. 

Open Gym - spring

Antal tilmeldte: 0/35 Pris: 75,- Lokation:
Værkmestergade 17
8000 Aarhus C
Dato:
26-02-2023 16:00 - 18:00
Sidste frist for tilmelding:
27-02-2023
Beskrivelse

Har du lyst til at prøve kræfter med springgymnastik og har du en travl hverdag? Så er Open Gym noget for dig! Holdet er for både nybegyndere såvel som erfarne gymnaster. Vi springer så meget som muligt, men vi har fokus på den gode teknik. Der mulighed for at tilmelde sig til én træning af gangen, så hvis du har for travlt kan du altid springe en træning over.

Holdet arbejder med ren spring. En typisk træning vil bestå af en halv times opvarmning efterfulgt af diverse teknik-stationer og afslutning med fuld spring. Teknik-stationerne bliver nogle som enten kan bruges af alle, eller nogen som kan varieres i niveau, sådan så der er plads til alle niveauer. 

For nybegyndere er ambitionen at de i begyndelsen skal have gode oplevelser med springgymnastikken. Over sæsonen er målet at på indlært grundlæggende bevægelsesmønstre. For de mere erfarne bliver open gym et sted hvor man kan komme og arbejde med det spring man var lige ved at nå i løbet af ugen. 

Vi forventer ikke noget niveau fra gymnasterne. Alle er velkommen så længe man har lyst til at springe. 

Da man har mulighed for at tilmelde sig fra gang til gang, så forventer vi ikke at man kommer hver gang, selvom vi dog håber på det. Holdet er også tænkt som et tilbud til dem som har en meget travl hverdag.

Vi laver en god opvarmning, men vi har ikke fokus på styrketræning.

Hele sæsonen 800 kr. eller 75 kr. pr. gang. 

Open Gym - spring

Antal tilmeldte: 0/35 Pris: 75,- Lokation:
Værkmestergade 17
8000 Aarhus C
Dato:
12-03-2023 16:00 - 18:00
Sidste frist for tilmelding:
13-03-2023
Beskrivelse

Har du lyst til at prøve kræfter med springgymnastik og har du en travl hverdag? Så er Open Gym noget for dig! Holdet er for både nybegyndere såvel som erfarne gymnaster. Vi springer så meget som muligt, men vi har fokus på den gode teknik. Der mulighed for at tilmelde sig til én træning af gangen, så hvis du har for travlt kan du altid springe en træning over.

Holdet arbejder med ren spring. En typisk træning vil bestå af en halv times opvarmning efterfulgt af diverse teknik-stationer og afslutning med fuld spring. Teknik-stationerne bliver nogle som enten kan bruges af alle, eller nogen som kan varieres i niveau, sådan så der er plads til alle niveauer. 

For nybegyndere er ambitionen at de i begyndelsen skal have gode oplevelser med springgymnastikken. Over sæsonen er målet at på indlært grundlæggende bevægelsesmønstre. For de mere erfarne bliver open gym et sted hvor man kan komme og arbejde med det spring man var lige ved at nå i løbet af ugen. 

Vi forventer ikke noget niveau fra gymnasterne. Alle er velkommen så længe man har lyst til at springe. 

Da man har mulighed for at tilmelde sig fra gang til gang, så forventer vi ikke at man kommer hver gang, selvom vi dog håber på det. Holdet er også tænkt som et tilbud til dem som har en meget travl hverdag.

Vi laver en god opvarmning, men vi har ikke fokus på styrketræning.

Hele sæsonen 800 kr. eller 75 kr. pr. gang. 

Open Gym - spring

Antal tilmeldte: 0/35 Pris: 75,- Lokation:
Værkmestergade 17
8000 Aarhus C
Dato:
26-03-2023 16:00 - 18:00
Sidste frist for tilmelding:
27-03-2023
Beskrivelse

Har du lyst til at prøve kræfter med springgymnastik og har du en travl hverdag? Så er Open Gym noget for dig! Holdet er for både nybegyndere såvel som erfarne gymnaster. Vi springer så meget som muligt, men vi har fokus på den gode teknik. Der mulighed for at tilmelde sig til én træning af gangen, så hvis du har for travlt kan du altid springe en træning over.

Holdet arbejder med ren spring. En typisk træning vil bestå af en halv times opvarmning efterfulgt af diverse teknik-stationer og afslutning med fuld spring. Teknik-stationerne bliver nogle som enten kan bruges af alle, eller nogen som kan varieres i niveau, sådan så der er plads til alle niveauer. 

For nybegyndere er ambitionen at de i begyndelsen skal have gode oplevelser med springgymnastikken. Over sæsonen er målet at på indlært grundlæggende bevægelsesmønstre. For de mere erfarne bliver open gym et sted hvor man kan komme og arbejde med det spring man var lige ved at nå i løbet af ugen. 

Vi forventer ikke noget niveau fra gymnasterne. Alle er velkommen så længe man har lyst til at springe. 

Da man har mulighed for at tilmelde sig fra gang til gang, så forventer vi ikke at man kommer hver gang, selvom vi dog håber på det. Holdet er også tænkt som et tilbud til dem som har en meget travl hverdag.

Vi laver en god opvarmning, men vi har ikke fokus på styrketræning.

Hele sæsonen 800 kr. eller 75 kr. pr. gang. 

Open Gym - spring

Antal tilmeldte: 0/35 Pris: 75,- Lokation:
Værkmestergade 17
8000 Aarhus C
Dato:
09-04-2023 16:00 - 18:00
Sidste frist for tilmelding:
10-04-2023
Beskrivelse

Har du lyst til at prøve kræfter med springgymnastik og har du en travl hverdag? Så er Open Gym noget for dig! Holdet er for både nybegyndere såvel som erfarne gymnaster. Vi springer så meget som muligt, men vi har fokus på den gode teknik. Der mulighed for at tilmelde sig til én træning af gangen, så hvis du har for travlt kan du altid springe en træning over.

Holdet arbejder med ren spring. En typisk træning vil bestå af en halv times opvarmning efterfulgt af diverse teknik-stationer og afslutning med fuld spring. Teknik-stationerne bliver nogle som enten kan bruges af alle, eller nogen som kan varieres i niveau, sådan så der er plads til alle niveauer. 

For nybegyndere er ambitionen at de i begyndelsen skal have gode oplevelser med springgymnastikken. Over sæsonen er målet at på indlært grundlæggende bevægelsesmønstre. For de mere erfarne bliver open gym et sted hvor man kan komme og arbejde med det spring man var lige ved at nå i løbet af ugen. 

Vi forventer ikke noget niveau fra gymnasterne. Alle er velkommen så længe man har lyst til at springe. 

Da man har mulighed for at tilmelde sig fra gang til gang, så forventer vi ikke at man kommer hver gang, selvom vi dog håber på det. Holdet er også tænkt som et tilbud til dem som har en meget travl hverdag.

Vi laver en god opvarmning, men vi har ikke fokus på styrketræning.

Hele sæsonen 800 kr. eller 75 kr. pr. gang. 

Open Gym - spring

Antal tilmeldte: 0/35 Pris: 75,- Lokation:
Værkmestergade 17
8000 Aarhus C
Dato:
23-04-2023 16:00 - 18:00
Sidste frist for tilmelding:
24-04-2023
Beskrivelse

Har du lyst til at prøve kræfter med springgymnastik og har du en travl hverdag? Så er Open Gym noget for dig! Holdet er for både nybegyndere såvel som erfarne gymnaster. Vi springer så meget som muligt, men vi har fokus på den gode teknik. Der mulighed for at tilmelde sig til én træning af gangen, så hvis du har for travlt kan du altid springe en træning over.

Holdet arbejder med ren spring. En typisk træning vil bestå af en halv times opvarmning efterfulgt af diverse teknik-stationer og afslutning med fuld spring. Teknik-stationerne bliver nogle som enten kan bruges af alle, eller nogen som kan varieres i niveau, sådan så der er plads til alle niveauer. 

For nybegyndere er ambitionen at de i begyndelsen skal have gode oplevelser med springgymnastikken. Over sæsonen er målet at på indlært grundlæggende bevægelsesmønstre. For de mere erfarne bliver open gym et sted hvor man kan komme og arbejde med det spring man var lige ved at nå i løbet af ugen. 

Vi forventer ikke noget niveau fra gymnasterne. Alle er velkommen så længe man har lyst til at springe. 

Da man har mulighed for at tilmelde sig fra gang til gang, så forventer vi ikke at man kommer hver gang, selvom vi dog håber på det. Holdet er også tænkt som et tilbud til dem som har en meget travl hverdag.

Vi laver en god opvarmning, men vi har ikke fokus på styrketræning.

Hele sæsonen 800 kr. eller 75 kr. pr. gang.